Projekt ukončen

logo investice do rozvoje vzdělávání

Zvýšení lektorských kapacit pedagogických pracovníků mateřských a základních škol v oblasti pohybové propedeutiky (gymnastika a tanec hrou) a osobnostního rozvoje

Realizátor projektu – Masarykova univerzita.

Základní škola a Mateřská škola Želešice je partnerem projektu.

Trvání projektu: 1. srpna 2014 – 31. července 2015

Spolurealizace KA 1, 2 – zvyšování lektorských kapacit v oblasti tanců a gymnastiky (Mgr. Adamcová), mentorských kapacit se zaměřením na vybrané pohybové aktivity (atletika a gymnastika  Mgr. Frišová).

KA 4 – zapojení pedagogů a žáků naší školy při vytváření e-learningových materiálů.

Třetí rovinou zapojení jsou odborné jazykové korektury vzniklých e-learningových a metodických materiálů (Mgr. Kadlčíková, Mgr. Cacková).

Koordinátorem za naši školu je v tomto projektu ředitelka školy Mgr. Dagmar Fránková.​