Naše škola se účastní projektu OVOCE DO ŠKOL, v rámci kterého je žákům prvních až pátých ročníků základních škol zdarma dodáváno čerstvé ovoce, zelenina a 100% džusy.

Cílem evropského projektu Ovoce do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. ​U dětí chceme podpořit vytvoření správných stravovacích návyků a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.​

Závozový den projektu Ovoce do škol je pro naši školu stanoven  na pondělí.

ovoce do škol