​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023

Registrace do kroužků pořádaných Sokolíkem Brno bude spuštěna 15. 9. 2022 na webu www.sokolik-brno.cz za pomocí registračního formuláře.
U kroužku OMNIVEDA je nutné vyplnit elektronickou přihlášku na stránkách https://www.vedanasbavi.cz

kroužek pro koho čas místo konání cena
pondělí
Klub logiky
Mgr. P. Jouklová
2. ročník 13:00-14:30 h zdarma (hrazeno z OPVVV)
Angličtina
(Sokolík Brno, z. s.)
Mgr. L. Plisková
1. ročník 12:45-13:30 h 1 600 Kč
Věda nás baví (Omniveda)
Mgr. V. Musilová
2. – 5. ročník 14:00-15:00 h přírodovědná učebna
Všesportovní příprava
(Sokolík Brno, z.s.)
1. – 5. ročník 14:35-15:35 h tělocvična, hřiště 1 800 Kč
Florbal
(Sokolík Brno, z.s.)
1. – 5. ročník 15:35-16:35 h tělocvična, hřiště 1 800 Kč
úterý
Keramika
(Sokolík Brno, z. s.)
pí L. Babáková
1. ročník 13:00-14:00 h dílna 2 500 Kč
Keramika
(Sokolík Brno, z. s.)
pí L. Babáková
2. – 5. ročník 14:00-15:00 h dílna 2 500 Kč
středa
Čtenářská dílna
Mgr. E. Toušková
Mgr. T. Holčapková
2. – 4. třída 13:00-14:00 h zdarma (hrazeno z OPVVV)
čtvrtek
Minivolejbal I.
(Sokolík Brno, z.s.)
Ing. Z. Dvořáková
začátečníci 15:30-16:30 h hřiště, tělocvična 1 800 Kč
Minivolejbal II.
(Sokolík Brno, z.s.)
Ing. Z. Dvořáková
pokročilí 16:30-17:30 h hřiště, tělocvična 1 800 Kč
pátek
Tanečky s Luckou
(Sokolík Brno, z.s.)
Mgr. L. Plisková
1. – 6. ročník 13:00-14:00 h tělocvična 1 800 Kč

Náboženství

čtvrtek pro koho čas místo konání poznámka
ŘK náboženství​
ThMgr. M. Sierpniak
3. – 5. ročník 13:00-13:45 h
začíná 15. 9.
nepovinný předmět
​ŘK náboženství​
ThMgr. M. Sierpniak
​1. – 2. ročník ​15:00 -15:45 h
začíná 15. 9.
​kroužek