Výsledky jednotné přijímací zkoušky a srovnání našich žáků s celou republikou.