Akce ŠD

Plánujeme

Roční plán ŠD_23-24

Září

Den bezpečnosti – dopravní výchova
25. 9. – Celoroční pirátská hra v I. oddělení – vyplouváme

Říjen​​

Podzimní soutěže v jednotlivých odděleních
4. 10. – odpoledne s želešickými hasiči (od 12:30 do 15 h pro menších skupinách, informace v mailu), zdarma
11. 10. – Podzimní stezka (celodružinová akce, 13 – 15 h)
17. a 18. 10. – Sportovní den s Tygříkem (od 14 do 15 h) pod vedením Mgr. Petra Koupila, ve dvou skupinách, školní hřiště, v případě nepříznivého počasí ve Speciální škole v Želešicích, ulice Sadová), zdarma
Den stromů
Halloween

Listopad​​

8. 11. – KATONAS, kouzelník v ŠD (13 – 14 h)
Turnaj ve stolních hrách – projektový den v jednotlivých odděleních
Svátek sv. Martin

Prosinec​​​

Čertovský týden v jednotlivých odděleních
Vánoční dílny v jednotlivých odděleních
Vánoční besídky v jednotlivých odděleních
19. 12. – Vánoční ladění v I. oddělení (odpoledne s rodiči)

Leden​​​

16. 1. – Malá lesní výprava v I. a II. oddělení – program Rezekvítku (hrazeno z OP JAK), zdarma
22. 1. – Muzikoterapie v I. a II. oddělení (hrazeno z OP JAK), zdarma
25. 1. – Polytechnika v V. oddělení ŠD, zdarma
30. 1. – Družina má talent (celodružinový projekt)

Únor​

16. 2. a 23. 2. Karneval (dle oddělení)
28. 2. – Obvodní kolo Superstar v Brně (vybraní žáci)

Březen​​​

5. 3. – Tvoření z koření – vede paní Bernasová, od 12 do 15 h po skupinách, cena 100 Kč, I. a II. oddělení hrazeno z OP JAK
Velikonoční dílny v jednotlivých odděleních
13. 3. – Jarní stezka – celodružinový projekt 
18. 3. – Polytechnika v I. oddělení (práce se dřevem) – ve spolupráci s Mgr. Petrem Koupilem, od 14 do 15:30 h, zdarma

Duben​

24. 4. – Den Země (celodružinový projekt)
Čarodějnický týden v jednotlivých odděleních, opékání špekáčků

Květen​

Letní olympiáda v jednotlivých odděleních (celý měsíc)
29. 5. – Den dětí – pirátská honba za pokladem (celodružinová akce)

Červen​

7. 6. – mobilní planetárium ve škole, cca od 13 h, cena 60 Kč/dítě