Změna ceny stravného od února 2023

Ceny stravného_únor 2023 Vážení rodiče, vzhledem ke vzrůstajícím cenám potravin a v souladu s novou vyhláškou o školním stravování stanovujeme ceny stravného od 1. 2. 2023 následovně (viz příloha). U všech kategorií strávníků došlo k navýšení ceny za odebrané jídlo (přesnídávka/oběd/svačina) v rozmezí 1-4 Kč, adekvátně k tomu byly zvýšeny zálohy u některých kategorií strávníků (označeno žlutě). Výše záloh se …

Změna v dopravě s platností od 31. 10. 2022

Vážení rodiče, zasíláme Vám informace ke změnám v dopravě s platností od 31. 10. 2022 (změna jízdních řádů), resp. k 1. 11. 2022 (přesun zastávky u školy zpět k cukrárně, tedy návrat zastávky U Sulzrů na obvyklé místo). Na lince 501 byl posunut ranní spoj č. 311, aby přijížděl později z Nebovid ke škole v Ořechově, dále pak popolední spoj 26 …

Školní spoje – výluka od 1. 10.

Školní spoje Ořechov – Želešice – Ořechov výluka od 1. 10. 2022 Školní spoje Ořechov  Spojení dětí do Želešic je zajištěno spoji 44 a 1 bez přestupu, spojení zpět na Hajany pak spoji 154 a 155, rovněž bez přestupu. Předplatní časové jízdenky platí jako v bezvýlukovém stavu, a to i v případě, že si je cestující pořídí v době trvání výluky. Jednorázové jízdné placené …