Spolek rodičů a přátel ZŠ Želešice
24. dubna 270, 664 43 Želešice
IČO: 02073161

email: srps.zs@skolazelesice.cz

Číslo účtu SRPŠ je 2202708313/2010

  • pravidlo pro zprávu pro příjemce – jmenný kód žáka: První 2 písmena z příjmení + první písmeno ze jména + třída

Příklad 1: žák Wichterle Otto ze třídy 3.C: WIO3C
Příklad 2: žák Cash Johnny z 8. třídy: CAJ8
Příklad 3: žákyně Kohnová  Sára z 5. třídy: KOS5

Členové výboru SRPŠ
Josef Rýpar – předseda
Vladimír Fic – místopředseda
Olga Mičková – členka výboru

Stanovy SRPŠ ZŠ Želešice