OSRPŠ při ZŠ Želešice

24. dubna 270

​664 43 Želešice

IČO: 02073161

email: osrps@skolazelesice.cz

Číslo účtu OSRPŠ je 263639965/0300, jako variabiln​​í symbol slouží 7 místné číslo (třída + prvních šest číslic rodného čísla žáka)​

Stanovy_OSRPŠ