Spolek rodičů a přátel ZŠ Želešice
24. dubna 270, 664 43 Želešice
IČO: 02073161

email: srps.zs@skolazelesice.cz

Číslo účtu SRPŠ je 2202708313/2010

Pro jednoznačné přiřazení plateb se používají dva identifikátory – jmenný kód žáka a variabilní symbol.

  • jmenný kód žáka – vkládá se do zprávy pro příjemce a tvoří se následovně:  První 2 písmena z příjmení + první písmeno ze jména + třída
       Příklad 1: žák Wichterle Otto ze třídy 3.C: WIO3C
      Příklad 2: žák Čunderlík Johnny z 8. třídy: ČUJ8
      Příklad 3: žákyně Kóhnová  Sára z 5. třídy: KÓS5
      Ve jmenném kódu zachovejte veškerou diakritiku a používejte pouze velká písmena.
  • variabilní symbol – unikátní číslo sdělí třídní učitel

Členové výboru SRPŠ
Josef Rýpar – předseda
Vladimír Fic – místopředseda
Olga Mičková – členka výboru

Stanovy SRPŠ ZŠ Želešice