Poděkování

Děkujeme panu Ing. Jiřímu Dohnalovi za zajištění a opracování nového přírodního prvku pro školkovou zahradu. Panu Radkovi Jurnému děkujeme za dovoz kmene stromu na zahradu.

Informace k návratu do škol – testování

Návrat dětí/žáků do škol: od 12. 4. předškoláci ve skupinách max. po 15 dětech mladší děti v MŠ – nadále platí zákaz přítomnosti v MŠ 1. stupeň rotačně: od 12. 4. první a druhá třída prezenčně, třetí až pátá distančně; následující týden třetí až pátá prezenčně, první a druhá distančně 2. stupeň pokračuje v distanční výuce nadále …

1. fáze otevírání škol – režimová opatření

Vážení rodiče, dnes ráno byla do datové schránky školy doručena první informace od MŠMT k postupnému návratu dětí a žáků do škol. Níže vybíráme přehled toho nejdůležitějšího: MŠ – návrat pouze dětí v povinném předškolním vzdělávání ve skupinkách po 15 dětech (bude zajištěno provozem tří tříd) ZŠ I. st. – návrat pouze žáků I. stupně, a to v týdenních rotacích celých tříd; v …