Galerie na plotě

Vážení rodiče, milé děti! S prvňáčky jsme si ve školní družině povídali o obci, ve které žijeme – o Želešicích. Co se nám v obci líbí, co nám chybí, jaká místa v obci považujeme za důležitá, jak vypadá znak obce, kdo zná naši paní starostku. Povídání jsme doplnili výrobou poštovní známky pro Želešice. Spojili jsme …

Platba ŠD (leden-červen)

Do konce ledna je nutné zaplatit poplatek za ŠD a to za období leden až červen, tzn. 900 Kč. Platbu proveďte bezhotovostně pod stejným variabilním symbolem jako na začátku školního roku (pouze jiná částka).

Výuka podle PES 5 od 4. 1.

Vážení rodiče, dle nařízená MŠMT bude od 4. 1. 2021 probíhat výuka na školách podle stupně 5 protiepidemického systému. Znamená to, že všechny třídy na základní škole kromě 1. a 2. přechází na distanční formu vzdělávání dle upraveného rozvrhu, který najdete v příloze. Je stejný jako ten, který platil od října 2020. Děti v MŠ …

Povinné nošení roušek

Vážení rodiče, od 10. 9. 2020 platí povinnost zakrývat si dýchací cesty ve všech budovách na území ČR. ZŠ: V základních školách se nařízení týká společných prostor (chodby, šatny, toalety, jídelna), ve třídách rouška být nemusí. MŠ: Povinnost zakrytí dýchacích cest se netýká dětí a pedagogických pracovníků v MŠ. Rodiče i všichni cizí příchozí mohou vstoupit …