Přihláška do ŠD na školní rok 2020/21

Vážení rodiče, máte-li  zájem o umístění vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2020/21, vyplňte zápisní lístek (formuláře ke stažení – zápisní lístek do ŠD 2020). Nezapomeňte uvedené údaje potvrdit podpisem. Následně  zápisní lístek naskenujte (obě strany) a pošlete jej mailem vedoucí vychovatelce Mgr. Ivetě Schimmerové (schimmerova@skolazelesice.cz). Kdo nemá možnost tisku, požádá paní zástupkyni Mgr. …

Platba ŠD (leden-červen)

Do konce ledna je nutné zaplatit poplatek za ŠD a to za období leden až červen, tzn. 900 Kč. Platbu proveďte bezhotovostně pod stejným variabilním symbolem jako na začátku školního roku (pouze jiná částka).

POZOR na omluvenky!!!!!

Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost správnému omlouvání svých dětí ze ŠD. Pokud dítě odchází samo nebo jinak než je uvedeno v zápisním lístku, musí paní vychovatelce předložit písemnou omluvenku.