Informace k návratu do škol – testování

Návrat dětí/žáků do škol: od 12. 4. předškoláci ve skupinách max. po 15 dětech mladší děti v MŠ – nadále platí zákaz přítomnosti v MŠ 1. stupeň rotačně: od 12. 4. první a druhá třída prezenčně, třetí až pátá distančně; následující týden třetí až pátá prezenčně, první a druhá distančně 2. stupeň pokračuje v distanční výuce nadále …

Aktivity na plotě

Na školním plotě se postupně objevují různé aktivity pro děti (směr ulice Školní nebo vlevo od vstupní branky do areálu školy). Připravily je pro vás vaše paní vychovatelky. Luštění zdar!

1. fáze otevírání škol – režimová opatření

Vážení rodiče, dnes ráno byla do datové schránky školy doručena první informace od MŠMT k postupnému návratu dětí a žáků do škol. Níže vybíráme přehled toho nejdůležitějšího: MŠ – návrat pouze dětí v povinném předškolním vzdělávání ve skupinkách po 15 dětech (bude zajištěno provozem tří tříd) ZŠ I. st. – návrat pouze žáků I. stupně, a to v týdenních rotacích celých tříd; v …

Galerie na plotě

Vážení rodiče, milé děti! S prvňáčky jsme si ve školní družině povídali o obci, ve které žijeme – o Želešicích. Co se nám v obci líbí, co nám chybí, jaká místa v obci považujeme za důležitá, jak vypadá znak obce, kdo zná naši paní starostku. Povídání jsme doplnili výrobou poštovní známky pro Želešice. Spojili jsme …