POZOR na omluvenky!!!!!

Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost správnému omlouvání svých dětí ze ŠD. Pokud dítě odchází samo nebo jinak než je uvedeno v zápisním lístku, musí paní vychovatelce předložit písemnou omluvenku. Na omluvence musí být uvedeno datum a čas odchodu, jméno dítěte a podpis rodiče (viz. vzor omluvenky). Děkujeme.