Platba ŠD

poplatek ŠD: 150 Kč/měsíc, platí se převodem na účet školy

1) za září – prosinec do 30. 9. 2019 – 600 Kč

2) za leden – červen do 31. 1. 2020 – 900 Kč

TYP PLATBY
ČÍSLO ÚČTU
VARIABILNÍ SYMBOL
ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE
DRUŽINA
101196700/0300 třída+část rodného čísla před lomítkem
Př.: 2070827
školné-ŠD-příjmení jméno dítěte
Př.: školné-ŠD-Novák Jan