Platby

TYP PLATBY
ČÍSLO ÚČTU
VARIABILNÍ SYMBOL
ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE
DRUŽINA
101196700/0300 třída+část rodného čísla před lomítkem
Př.: 2070827
školné-ŠD-příjmení jméno dítěte
Př.: školné-ŠD-Novák Jan
STRAVNÉ
101196700/0300 zaslán třídními učiteli stravné-příjmení jménodítěte
OSRPŠ
263639965/0300 třída+část rodného čísla před lomítkem OSRPŠ-příjmení jménodítěte