Poděkování

Rodičům za sladkosti na odměny a papíry na malování.