Akce na červen

4. 6. Výlet do ZOO v Olomouci
 Ke Dni dětí, bližší informace na plakátku v šatně

7. 6. Poslední sběr papíru s Popelou
 Do kontejneru vedle školy prosím odevzdejte starý papír   a nahlaste množství ve škole

11. 6. Logopedická depistáž
Vyšetření vad řeči u dětí, které jste přihlásili ve svých třídách u paní učitelek, děti Berušky prosím na toto vyšetření přiveďte do MŠ na 24. dubna 270

11. 6. Tatínku pojď si hrát
Hravé odpoledne ke Dni otců pro tatínky a jejich děti, začátek v 16 hodin  na farské zahradě, pro zajištění

Druhá polovina června – upřesníme později
Rozloučení s předškoláky- PASOVÁNÍ
pro děti odcházející po prázdninách do 1. třídy ZŠ, v „Cukrárně u kulaté“ v 16:30 hodin