logo EU a MŠMT

Naše škola je zapojena v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v projektu Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Želešice.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 V rámci tohoto projektu se budou zapojení pedagogové vzdělávat prostřednictvím seminářů na téma inkluze, gramotnost jazyková a čtenářská, ale také sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Pro žáky školy je nastavena individuální podpora z různých předmětů. Od září začala podpora z českého jazyka pro žáky 2. stupně (+ 5. třída), kterou vede paní učitelka Toušková, a podpora pro prvostupňové žáky pod vedením paní učitelky Frišové.

V rámci projektu působí na škole dvě školní asistentky; na základní škole Mgr. Ilona Hofmanová (od března 2017), v mateřské škole Lydie Horká (od září 2017).

informace o projektu EU

OP VVV_Šablony II

Generátor publicity

OP VVV Šablony III