za zřizovatele: Ing. Jiří Dohnal, Tomáš Koláček

za zákonné zástupce: Ing. Zora Rýparová (předsedkyně ŠR) , Bc. Ilona Vildová (místopředsedkyně (ŠR)

za pedagogické pracovníky: Mgr. Dana Kadlčíková, Mgr. Veronika Musilová