Září
Září v I. oddělení ŠD

Říjen
Říjen v I. oddělení ŠD
Podzimní tvoření ve II. oddělení ŠD

Listopad
KATONAS – kouzelník v ŠD
Listopad v I. oddělení ŠD

Prosinec
I. oddělení – vánoční koncert kroužku flétničky
Prosinec v I. oddělení ŠD

Leden
I. oddělení – zimní radovánky
Zima v I. oddělení
Družina má talent

Únor
Masopust v I. oddělení
Karneval
Superstar ŠD – oblastní kolo
Ukázka stolního hokeje

Březen
Březen měsíc knihy v I. oddělení

Duben
Duben v I. oddělení
Den Země
Čarodějnické odpoledne v I. oddělení

Červen
Den dětí – cesta za pokladem kapitána Kida
Červen v I. oddělení
Divadlo ve speciální škole