OSRPŠ při MŠ Želešice

24. dubna 270

664 43 Želešice

IČ: 227 66 367

 

Členové výboru OSRPŠ:

  • Olga Mičková – předsedkyně
  • Pavlína Herfortová – místopředsedkyně
  • Gabriela Piknová – členka výboru

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
číslo účtu Občanského sdružení rodičů a přátel školy při MŠ Želešice pro zasílání členských příspěvků:
249226400/0300
Variabilní symbol: rodné číslo vašeho dítěte!!!