Rozpis kroužků pro školní rok 2019/2020

DEN NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU POŘÁDAJÍCÍ KDE PROBÍHÁ CENA
Pondělí Keramika

15:00-15:45 hod.

Natálie Bezinová Rytmik Dětem Keramická dílna 890,-/pol.
Středa Veselé pískání Mgr. Hana Kalendová ZUŠ Ořechov Třída ZŠ Viz Přihláška ZUŠ

900,-/pol.

Středa Sportík SOKOLÍK

Starší děti 14:45-15:30 hod.

Mgr. Štěpán Koukal Sokolík Tělocvična ZŠ 750,-/pol.
Čtvrtek Sportík SOKOLÍK-

Mladší děti

14:45-15:30  hod.

Mgr. Štěpán Koukal Sokolík Tělocvična ZŠ 750,-/pol.
Čtvrtek Angličtina S Anetkou 15:00-15:45 hod. Mgr. Aneta Adamcová Sokolík Třída ZŠ 750,-/pol.