Rozpis kroužků pro školní rok 2021/2022

DEN NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU POŘÁDAJÍCÍ KDE PROBÍHÁ CENA
úterý Keramika
15:20-16:05 h
Lucie Babáková Sokolík dílna 1050,-/pol.
středa Sportík Sokolík
mladší děti
14:45-15:30 h
Mgr. Štěpán Koukal Sokolík tělocvična 850,-/pol.
středa Angličtina s Lidkou
14:45-15:30 h
Mgr. Ludmila Javorová Sokolík třída ZŠ 850,-/pol.
čtvrtek

Sportík Sokolík
starší děti
14:45-15:30 h

Mgr. Štěpán Koukal Sokolík tělocvična 850,-/pol.
 
Do kroužků můžete děti přihlásit dvěma způsoby:
na emailové adrese: sokolikbrno@email.cz
na webové adrese: www.sokolik-brno.webnode.cz přes online formulář