Rozpis kroužků pro školní rok 2020/2021 pouze pro předškolní děti

DEN NÁZEV KROUŽKU VEDOUCÍ KROUŽKU POŘÁDAJÍCÍ KDE PROBÍHÁ CENA
Úterý Keramika
15:15-16:00 h
P. Babáková Sokolík dílna 950,-/pol.
Středa Sportík SOKOLÍK
Starší děti 14:45-15:30 h
Mgr. Štěpán Koukal Sokolík tělocvična ZŠ 750,-/pol.
Čtvrtek Angličtina
s Anetkou 15:00-15:45 h
Mgr. Aneta Adamcová Sokolík třída ZŠ 750,-/pol.

Mladší děti budou mít v případě zájmu zajištěné kroužky až v druhém pololetí a to vzhledem k hygienickým opatřením spojeným s výskytem onemocnění Covid -19, kdy se nemají spojovat děti z více tříd dohromady.