​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nabídka kroužků ve školním roce 2020/2021

Nabídku kroužků budeme postupně doplňovat.
Prosíme o vyplnění PŘIHLÁŠKA DO KROUŽKU, kde najdete zároveň podrobnější informace o přihlašování.
Přihlášky do kroužků pořádaných Sokolíkem Brno zasílejte na mail sokolikbrno@email.cz
U kroužku OMNIVEDA je nutné vyplnit elektronickou přihlášku na stránkách https://www.vedanasbavi.cz

kroužek pro koho čas místo konání cena
pondělí
Čtěnářská dílna
Mgr. T. Vařeková
ŠD 13:00 – 14:00 h 1. třída zdarma (hrazeno z OPVVV)
Věda nás baví (Omniveda)
Mgr. V. Musilová
2.- 5. ročník 14:05-15:05 h   /pol.
Všesportovní příprava (Sokolík Brno, z.s.)
Mgr. Š. Koukal
1. ročník 14:30-15:30 h tělocvična, hřiště 850,-/pol.
úterý
Keramika
(Sokolík Brno, z. s.)
pí. Babáková
1. – 5. ročník 14:00-15:00 h dílna 1390,-/pol.
středa
Klub deskových her
Mgr. B. Lišková
ŠD 15:15-16:45 h 4. třída
od 23. září
zdarma (hrazeno z OPVVV)
čtvrtek
Minivolejbal I.
(Sokolík Brno, z.s.)
Ing. Z. Dvořáková
6. ročník 14:30-15:15 h hřiště, tělocvična 850,-/pol.
Minivolejbal II.
(Sokolík Brno, z.s.)
Ing. Z. Dvořáková
3. ročník 15:15-16:00 h hřiště, tělocvična 850,-/pol.
Minivolejbal III.
(Sokolík Brno, z.s.)
Ing. Z. Dvořáková
7. ročník 16:00 – 16:45 h hřiště, tělocvična 850,-/pol.
pátek
Angličtina
(Sokolík Brno, z.s.)
Mgr. A. Adamcová
1. ročník 13:00-13:45 h 2. třída 850,-/pol.
tanečky
Mgr. A. Adamcová
2. ročník 11:40 – 12:25 h tělocvična 200,-/pol.
tanečky
Mgr. A. Adamcová
5. (3.) ročník 14:00-14:45 h tělocvična 200,-/pol.
Čtenářská dílna
Mgr. E. Toušková
ŠD 14:00 – 15:00 h 1. třída
od 11. září
zdarma (hrazeno z OPVVV)

Náboženství

čtvrtek pro koho čas místo konání poznámka
ŘK náboženství​
Mgr. I. Hofmanová
1. ročník 12:10 – 12:45 h od 17. září kroužek
ŘK náboženství​
Mgr. I. Hofmanová
2. ročník 13:00 – 13:45 h od 17. září kroužek
​ŘK náboženství​
ThMgr. M. Sierpniak
​3. ročník ​13:00 – 13:45 h
od 17. září
​nepovinný předmět
​ŘK náboženství​
ThMgr. M. Sierpniak
​5. ročník ​11:45 – 12:30 h
od 17. září
​nepovinný předmět