Akce v únoru a březnu

14. 2. Tandemová výuka
„Ptáci v zimě“  proběhne v odpoledních hodinách

16. 2.  Divadlo „Šikulka“
Během dopoledního provozu děti navštíví profesionální    divadlo se sérií pohádek, program je plně hrazen z prostředků SRPŠ

17. 2. Maškarní karneval v MŠ
Během dopoledního provozu budou probíhat ve třídách soutěže, tanec a hry v maskách, prosím přiveďte děti do tříd už oblečené v maskách

1. 3. Preventivní vyšetření očí dětí v MŠ
Pokud máte zájem o vyšetření očí dětí, zapište je do   seznamů v jednotlivých třídách, cena je 200,-Kč.

 

Informace pro rodiče

Během jarních prázdnin v ZŠ tj. v týdnu od 13. 3. do 17. 3. 2023 nebudou probíhat žádné kroužky v mateřské škole!!!!!