Akce v červnu

  1. 6. Tatínku pojď si hrát!

Hravé odpoledne dětí a tatínků(dědečků) ke Dni otců. Sraz u školy v 16:15 hodin. Občerstvení zajištěno hrazeno ze SRPŠ. Na pitný režim pro dospělé nutně s sebou finanční obnos. Pro zajištění dostatečného množství občerstvení prosím nahlaste ve třídách počet zúčastněných lidiček na akci. Děkujeme.

  1. 6. Pasování předškoláků

Odpoledne v 16:30 hodin v sále ve Viktorce proběhne akce pro předškoláky a jejich rodiny. Společně s paní starostkou obce budou budoucí prvňáčci slavnostně pasovaní a předáni paní učitelkám na základní školu.