Akce na září

V úterý 15. 9. Skákací hrad pro děti
Během dopoledního provozu se děti budou střídat na skákacím hradu, který bude venku na travnatém prostranství naproti školy.
Bude zajištěna dezinfekce po každé střídající se skupině dětí. Dejte dětem silnější ponožky, nesmí mít boty.
Akce je plně hrazena z příspěvků SRPŠ