Platba ŠD

Školní rok 2023/24

poplatek ŠD: 200 Kč/měsíc, platí se převodem na účet školy

1) za září – prosinec do 30. 9. 2023 – 800 Kč

2) za leden – červen do 31. 1. 2024 – 1 200 Kč

TYP PLATBY ČÍSLO ÚČTU ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE
DRUŽINA 101196700/0300 školné-ŠD-příjmení jméno dítěte
Př.: školné-ŠD-Novák Jan