Platby

TYP PLATBY ČÍSLO ÚČTU VARIABILNÍ SYMBOL ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE
DRUŽINA 101196700/0300 třída+část rodného čísla před lomítkem
Př.: 2070827
školné-ŠD-příjmení jméno dítěte
Př.: školné-ŠD-Novák Jan
STRAVNÉ 101196700/0300 zaslán třídními učiteli stravné-příjmení jménodítěte
OSRPŠ 263639965/0300 třída+část rodného čísla před lomítkem OSRPŠ-příjmení jménodítěte