Září
1. třída – slavnostní zahájení školního roku

Říjen
3. třída – projekty a tvoření

Prosinec
3. třída – vánoční besídka

Leden
1. třída – první vysvědčení

Červen
1. a 9. třída – Den dětí