Září

Slavnostní zahájení školního roku 2021/22
Naše třída – projektový den
T-mobile běh
1. a 9. třída – ICT
1. třída – skládáme první písmenko

Říjen

72 hodin 2021