Září

Slavnostní zahájení školního roku 2021/22
Naše třída – projektový den
T-mobile běh
1. a 9. třída – ICT
1. třída – skládáme první písmenko

Říjen

72 hodin 2021
72 hodin – 1. a 9. třída
Olympijský víceboj
1. třída – olympijský den

Listopad

Vánoční dílny
1. třída – vánoční dílny
1. třída – předávání slabikáře

Prosinec

Vánoce 2021 – zpívání na schodech (2., 3. 4. třída)
1. třída – vánoční besídka