za zřizovatele: Ing. Jiří Dohnal, Lucie Babáková

za zákonné zástupce: Ing. Zora Rýparová (předsedkyně ŠR) , Mgr. et Mgr. Ivana Hlinková

za pedagogické pracovníky: Mgr. Ilona Hofmanová, Mgr. Veronika Musilová