za zřizovatele: Ing. Jiří Dohnal, Ivan Riedl

za zákonné zástupce: Ing. Zora Rýparová (předsedkyně ŠR) , Mgr. Johana Fialková

za pedagogické pracovníky: Mgr. Dana Kadlčíková, Mgr. Veronika Musilová