Vyjádření ke stávce

Vážení rodiče,

o všech důležitých změnách Vás vždy s předstihem informujeme.  Tématem posledních dní je pondělní stávka, k níž se jako škola nepřipojujeme. Nebyl tedy důvod Vás informovat, protože režim školy zůstává nezměněn. Nepřipadá nám fér rušit plánovaný program vánočních dílniček na základní škole, případně vystavovat rodiče malých dětí situaci, kdy budou muset řešit kam s dítětem v případě přerušení provozu. To ovšem neznamená, že jsme k situaci ve školství lhostejní. Sledujeme kroky MŠMT a znepokojuje nás směr, kterým by se naše školství mělo po avizovaných změnách ubírat (parametrizace asistentů pedagoga, snižování PHmax, ale především škrty dotýkající se nepedagogických pozic).Z pohledu vedení školy bych i touto cestou chtěla ocenit všechny zaměstnance naší školy, kteří dennodenně usilují o to, aby dětem pomohli dosáhnout co nejlepších výsledků, zažít úspěch a aby se děti ve škole cítily dobře. Pokud i Vy chcete podpořit naši školu, uděláte nám radost i úplnou drobností, kterou může být pozdrav doprovázený úsměvem, nebo i krátké poděkování za to, jak s Vašimi dětmi pracujeme. Potěší nás to a jen nás to utvrdí v tom, že naše práce má smysl.

Mgr. Jana Cacková
ředitelka školy