• provozní doba ŠD:– 11:30 – 16:30 h (prosíme o dodržování)
  • poplatek ŠD: 150 Kč/měsíc, platí se převodem na účet školy ve dvou splátkách
  1.  za září – prosinec do 30. 9. 2021 (600 Kč)
  2.  za leden – červen do 31. 1. 2022 (900 Kč)
TYP PLATBY ČÍSLO ÚČTU VARIABILNÍ SYMBOL ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE
DRUŽINA 101196700/0300 třída+část rodného čísla před lomítkem
Př.: 2070827
školné-ŠD-příjmení jméno dítěte
Př.: školné-ŠD-Novák Jan
  • odchody dětí ze ŠD: 13:30 – 15 h nelze děti vyzvednout (kromě výjimečných případů), ve zbylém čase se vyzvedávají libovolně dle zápisního lístku. Má-li být dítě uvolněno jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, musí předem vychovatelce předat písemné vyjádření rodičů. Zápisní lístek (příloha mailu nebo ke stažení na webových stránkách nebo vytištěný v zádveří školy) přinesou děti kompletně vyplněný včetně odchodů ze ŠD a zmocněných osob k vyzvedávání hned ve středu 1. 9. a předají jej vychovatelce (pokud nepůjdou první den do ŠD odevzdají ZL třídnímu učiteli).
  • na převlečení do ŠD: mikina, tepláky, triko, náhradní spodní prádlo a ponožky, v zimě oteplovačky, teplá bunda, čepice, rukavice (vše podepsat)
  • hygienické potřeby: balík papírových kapesníčků (10 ks) – z hygienických důvodů se nedoporučuje používání látkových kapesníků
  • oddělení ŠD

I. oddělení: 1. třída – oddělené prostory ŠD, Mgr. Iveta Schimmerová
II. oddělení: 2. a 4. třída, 1. patro ZŠ (prostory ŠD) – Mgr. Barbora Hradilíková
III. oddělení: 3. a 4. třída, 1. patro ZŠ (4. třída) –  Mgr. Bohdana Lišková

Spojování II. a III. oddělení po 15 h

pondělí a pátek: 15 – 16.30 h ve II. oddělení (1. patro ZŠ)
úterý, středa a čtvrtek: 15 – 16:30 h ve III. oddělení (1. patro ZŠ)

POZOR na omluvenky!!!!!​

​Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost správnému omlouvání svých dětí ze ŠD. Pokud dítě odchází samo nebo jinak než je uvedeno v zápisním lístku, musí paní vychovatelce předložit písemnou omluvenku. Na omluvence musí být uvedeno datum a čas odchodu, jméno dítěte a podpis rodiče. Děkujeme.

​Vzor omluvenky najdete v sekci FORMULÁŘE