Návrat 1. a 2. třídy do školy – 18. 11.

Vážení rodiče, od 18. 11. 2020 (středa) se vrací žáci 1. a 2. ročníků zpět k prezenční výuce ve škole dle běžného rozvrhu. Vyučovat se budou všechny předměty, platí však zákaz zpěvu a tělocvik bude nahrazen vycházkami. Změna se týká režimových opatření – roušky budou povinné ve všech prostorách školy, tedy i ve třídě během výuky …

POZOR! Změna organizace výuky od 14. 10., OČR

Vážení rodiče, od 14. října přechází výuka všech tříd základní školy na distanční formu. V Bakalářích najdete upravené rozvrhy, bližší informace k organizaci zaslali třídní učitelé. Školní družina je do 30. října uzavřena. Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku …

Povinné nošení roušek

Vážení rodiče, od 10. 9. 2020 platí povinnost zakrývat si dýchací cesty ve všech budovách na území ČR. ZŠ: V základních školách se nařízení týká společných prostor (chodby, šatny, toalety, jídelna), ve třídách rouška být nemusí. MŠ: Povinnost zakrytí dýchacích cest se netýká dětí a pedagogických pracovníků v MŠ. Rodiče i všichni cizí příchozí mohou vstoupit …

Navýšení ceny stravného

Od 1. 9. 2020 se navyšuje cena stravného dětem. Cena stravného pro cizí strávníky byla stanovena na 65 Kč. MŠ PŘESNÍDÁVKA OBĚD SVAČINA DEN (v Kč) MĚSÍC (v Kč) 2 – 6 let x 60 9 21 7 37 750 7 let x 70 10 23 7 40 800 ZŠ OBĚD (v Kč)     MĚSÍC …