Výuka podle PES 5 od 4. 1.

Vážení rodiče, dle nařízená MŠMT bude od 4. 1. 2021 probíhat výuka na školách podle stupně 5 protiepidemického systému. Znamená to, že všechny třídy na základní škole kromě 1. a 2. přechází na distanční formu vzdělávání dle upraveného rozvrhu, který najdete v příloze. Je stejný jako ten, který platil od října 2020. Děti v MŠ …

Povinné nošení roušek

Vážení rodiče, od 10. 9. 2020 platí povinnost zakrývat si dýchací cesty ve všech budovách na území ČR. ZŠ: V základních školách se nařízení týká společných prostor (chodby, šatny, toalety, jídelna), ve třídách rouška být nemusí. MŠ: Povinnost zakrytí dýchacích cest se netýká dětí a pedagogických pracovníků v MŠ. Rodiče i všichni cizí příchozí mohou vstoupit …

Navýšení ceny stravného

Od 1. 9. 2020 se navyšuje cena stravného dětem. Cena stravného pro cizí strávníky byla stanovena na 65 Kč. MŠ PŘESNÍDÁVKA OBĚD SVAČINA DEN (v Kč) MĚSÍC (v Kč) 2 – 6 letx 60 9 21 7 37 750 7 letx 70 10 23 7 40 800 ZŠ   OBĚD (v Kč)     MĚSÍC (v …