Roční_plán_ŠD_2021_2022

Září

Den bezpečnosti – dopravní výchova

Říjen​​

Podzimní soutěže v jednotlivých odděleních
Galerie podzimních výrobků
Halloween
Naše republika

Listopad​​

Turnaj ve stolních hrách – projektový den v jednotlivých odděleních
Mediální den
Svátek sv. Martin
11. 11. Kouzelník v ŠD, cena 50 Kč (+ balónek 10 Kč)
1. 11. Biotopy Želešic, tandemová výuka s Rezekvítkem (Schimmerová-Rýparová), zdarma (II. oddělení)

Prosinec​​​

Čertovský týden v jednotlivých odděleních
Vánoční dílny v jednotlivých odděleních
Vánoční besídky v jednotlivých odděleních

Leden​​​

Družina má talent
Život na severním a jižním pólu – projektový den

Únor​

Karneval

Březen​​​

Knížka je můj kamarád – projektový den v jednotlivých odděleních
Jarní rostliny
21. 3. Ponožkový den v I. oddělení (Světový den Downova syndromu)
25. 3. Seznámení se školní knihovnou pro děti z I. oddělení
21. 3. Smysly – zrak, tandemová výuka s Rezekvítkem (Rýparová-Hradilíková) – II. oddělení, zdarma
Polytechnika ve III. oddělení (projekt MAS Šlapanice)

Duben​

4. 4. Smysly – sluch, tandemová výuka s Rezekvítkem (Rýparová-Hradilíková) – II. oddělení, zdarma
6. 4. Smysly – zrak, tandemová výuka s Rezekvítkem (Rýparová-Schimmerová) – I. oddělení, zdarma
11. 4. Smysly – čich, tandemová výuka s Rezekvítkem (Rýparová-Hradilíková) – II. oddělení, zdarma
13. 4. Smysly – sluch, tandemová výuka s Rezekvítkem (Rýparová-Schimmerová) – I. oddělení, zdarma
Velikonoční dílny v jednotlivých odděleních
21. 4. Den Země (projektový den)
27. 4. Smysly – čich, tandemová výuka s Rezekvítkem (Rýparová-Schimmerová) – I. oddělení, zdarma
25. – 29. 4. Čarodějnický týden v jednotlivých odděleních

Květen​

Letní olympiáda v jednotlivých odděleních (celý měsíc)
Moje tělo, zdravá výživa
11. 5. Pískování
18. 5. Smysly – hmat, tandemová výuka s Rezekvítkem (Rýparová-Schimmerová) – I. oddělení, zdarma
23. 5. Smysly – chuť, tandemová výuka s Rezekvítkem (Rýparová-Hradilíková) – II. oddělení, zdarma
26. 5. Smysly – chuť, tandemová výuka s Rezekvítkem (Rýparová-Schimmerová) – I. oddělení, zdarma

Červen​

31. 5. Den dětí – Cesta kolem světa
2. 6. Kamínková stezka
21. 6. Bee bot v I. oddělení (projekt MAP Šlapanice), zdarma
28. 6. Rozloučení se školní družinou – opékání špekáčků