Roční_plán_ŠD_2022_2023

Září

Den bezpečnosti – dopravní výchova

Říjen​​

Podzimní soutěže v jednotlivých odděleních
13. 10. od 13 h – KATONAS – kouzelnické představení, cena: 60 Kč + 10 Kč balónek (pro zájemce)
Podzimní výstava před školou
Den stromů
Halloween

Listopad​​

1. 11. Strašidýlkování ve II. oddělení
2. 11. BUBU den v I. oddělení
4. 11., 12 – 15 h (dle oddělení) – Mobilní planetárium v ŠD, cena: 53 Kč (program+doprava)
Turnaj ve stolních hrách – projektový den v jednotlivých odděleních
Mediální den
Svátek sv. Martin
23. 11., 13 – 15 h, Indiánská dobrodružství – tandemová výuka s Ing. Zorkou Rýparovou z Rezekvítku (zdarma)

Prosinec​​​

Čertovský týden v jednotlivých odděleních
8. 12. , 13 – 15 h, Indiánská dobrodružství – tandemová výuka s Ing. Zorkou Rýparovou z Rezekvítku (zdarma)
Vánoční dílny v jednotlivých odděleních
Vánoční besídky v jednotlivých odděleních

Leden​​​

Družina má talent
Zimní galerie na plotě

Únor​

Karneval
Obvodní kolo Superstar školních družin (vybraní žáci), ZŠ Antonínská Brno

Březen​​​

Knížka je můj kamarád – projektový den v jednotlivých odděleních
Ponožkový den v I. oddělení (Světový den Downova syndromu)
Seznámení se školní knihovnou pro děti z I. oddělení
Velikonoční dílny v jednotlivých odděleních

Duben​

Den Země (projektový den) ve všech odděleních
Čarodějnický týden v jednotlivých odděleních

Květen​

Letní olympiáda v jednotlivých odděleních (celý měsíc)
Moje tělo, zdravá výživa

Červen​

Den dětí – Za pokladem Velkého medvěda (Indiánská stezka)
Rozloučení se školní družinou – opékání špekáčků