• Hovorové hodiny

    5. 6. 2018, 15:30 - 17:30 h